Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kusiol
5751 3275 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaavooid avooid
kusiol
1482 0b4d 500
Reposted fromlilarosa lilarosa viaaura-lunaris aura-lunaris
Sponsored post
soup-sponsored
kusiol
2652 8863
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabanshe banshe
kusiol
6086 a22f 500
Reposted fromxawery xawery viaavooid avooid
kusiol
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
kusiol
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaavooid avooid
kusiol
2206 efd9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasunako sunako
kusiol
kusiol
9490 b04d 500
Reposted fromhagis hagis viachowchow chowchow
0599 0d9d 500

“L'objet by @labelmagazine on Instagram http://ift.tt/1UPzkPo

Reposted fromcroiea croiea viamatuss matuss
kusiol
7497 4f06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamatuss matuss
kusiol
0377 67a8
Reposted fromursa-major ursa-major viamatuss matuss
kusiol
7726 fb56
Reposted fromEtnigos Etnigos viakerosine kerosine
9305 c83c
Reposted fromhemosexual hemosexual viamatuss matuss
kusiol
kusiol
9991 84dd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafruneman fruneman
kusiol
1706 df4b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viachowchow chowchow
kusiol
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
kusiol
1172 8622 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viathauturien thauturien
kusiol
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...